Up To 80% Off golddual.com.Recommended Reading watcheswild.com.his explanation cheap replica watches under $50.visit their website www.rolexreplica-watch.net.visit this site right here imitacionrelojes.look at this website fake rolex.find the best richard mille replica watch.High Quality replica richard mille.check that swiss replica watches.site web high quality rolex replica.go to this site replica watches for sale in usa.this post https://www.ticketswatches.com/.visit the site replica watch.useful site breitling bentley replica.Hot omega replica watches.these details replica tag heuer.recommended you read richardmillebest.com.click now petswatches.com.you can try here bell and ross replica watches.
  • UWAGA ! Prowadzimy zapisy pacjentów w Przychodni Lekarzy Rodzinnych KWNMed, ul.Pelplińska 139 w Fordonie i na ul.Gajowej 17 ! ZAPRASZAMY 9.00–18.00 !

  • REJESTRACJA on-line zawieszona na czas pandemii !  Aktualna - telefoniczna rejestracja porad i teleporad !

O nas

Nasza główna specjalność to
MEDYCYNA RODZINNA


Zapewniamy bezpłatne świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla dorosłych i dzieci w ramach umowy z NFZ, w tym:


- porady i teleporady lekarskie, e-recepty na leki refundowane, skierowania do poradni specjalistycznych i sanatoriów, wnioski rentowe, zwolnienia,
- świadczenia pielęgniarskie i położnicze – zmiana opatrunków, iniekcje, opieka nad ciężarną,
- badania laboratoryjne, EKG,  szczepienia ochronne, w tym przeciwko covid, i programy profilaktyczne.

 

W przychodniach na ul. Pelplińskiej 139 i ul. Gajowej 17 funkcjonuje dodatkowo samoobsługowa, całodobowa rejestracja internetowa do lekarza rodzinnego, dostępna na www.kwnmed.pl (po kliknięciu w przycisk REJESTRACJA on-line). NA CZAS TRWANIA PANDEMII REJESTRACJA on-line ZOSTAŁA ZAWIESZONA!

Pacjenci mogą sami dokonać rejestracji na dogodny i krótki termin.

Proszę wypróbować nasz internetowy, bezpłatny system rejestracji !

Prowadzimy zapisy pacjentów do Przychodni w Bydgoszczy przy:
- ul. Pelplińskiej 139
- ul. Gajowej 17
- ul. Fordońskiej 199

ZAPRASZAMY !

 

Dostępni lekarze

Ważne informacje

W soboty, niedziele i święta oraz codziennie w godzinach nocnych (od 18.00 do 8.00 rano) Pacjenci naszych przychodni mogą korzystać w Bydgoszczy ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez:


1. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19, tel. 52 566 66 65


2. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Browicza w Bydgoszczy, ul. Kurpińskiego 5, tel. 52 566 66 65


3. Fundacja Zdrowie dla Ciebie w Bydgoszczy, ul. Witkiewicza 1, tel. 52 566 66 65


4. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy, DZIECI DO 18. ROKU ŻYCIA, ul. Chodkiewicza 44, bud. A,  tel. 52 566 66 65

    Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy, DOROŚLI, FZdC ul. Królowej Jadwigi 16, tel. 52 566 66 65


Lekarską wizytę domową, poza godzinami pracy przychodni, można zamówić dzwoniąc pod numer telefonu : 52 566 66 65.


Doraźną pomoc stomatologiczną w nocy, niedziele i święta zapewnia Centrum Medyczne IKAR, ul. Szubińska 32, tel. 52 373 22 00.


W pilnych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia należy korzystać z pomocy Pogotowia Ratunkowego – tel. 999 lub 112.

 

 

 

UWAGA, w związku z pandemią KORONAWIRUSA:

 

- zawieszona zostaje, do odwołania, internetowa rezerwacja wizyt do lekarza rodzinnego,

- sprawy załatwiane będą poprzez kontakt telefoniczny z rejestracją przychodni (w tym zamawianie recept),

- konsultacje z lekarzem odbywać się będą po uzgodnieniu terminu porady bezpośredniej lub teleporady.

 

 

OGŁOSZENIA

Uwaga, lekarze - rezydenci medycyny rodzinnej, mamy wolne miejsca rezydenckie w przychodniach. Dodatkowe informacje: tel. 661 666 433.

 

Poszukujemy lekarza do pracy w POZ. Tel. kontaktowy: 661 666 433.

 

Wynajmiemy gabinety w przychodniach na ul.Pelplińskiej 139 i ul.Gajowej 17 (w tym ginekologiczny). Tel. kontaktowy: 661 666 433.

 

 

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) administratorem danych osobowych pacjentów jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Katarzyna Wysocka-Nowakowska w Bydgoszczy.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, w związku z prowadzeniem dokumentacji medycznej i zarządzaniem systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz profilaktyką.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub realizowania świadczeń zdrowotnych wskazanych m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z 23.03.2017 r.), która reguluje także okres przechowywania danych osobowych zawartych w papierowej dokumentacji medycznej.

Pacjent ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, a także do ich skorygowania. W przypadku uznania, że prawa Pacjenta zostały naruszone, może on wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:  iod@e-aps.pl

 

NZOZ

KATARZYNA WYSOCKA-NOWAKOWSKA

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

REJESTRACJA TELEFONICZNA

Przychodnia ul. Pelplińska 139
poniedziałek - piątek: 8.00-18.00
tel. 52 586 30 87

Przychodnia ul. Gajowa 17
poniedziałek - piątek: 8.00-18.00
tel. 52 375 80 23

Przychodnia ul. Fordońska 199
poniedziałek - piątek: 8.00-14.00
tel. 52 342 16 48